Как кандидатствах по европейска програма

европейско финансиране
европейско финансиране

В тази статия ще прочете няколко съвета, чрез които ще добиете най- обща представа за това как да рзработите предложение за проект. Целта на тези съвети е да насочите вниманието си към подходяща организация за разраборването на един добър европроект. Винаги трябва да се съобразяавте с изискванията и формулярите на конкретната европейска програма.

За да се разработи един проект, трябва да преминете през няколко етапа:

  • 1. Предварителна подготовка- трябва да се проучи информационния пакет на програмата. Това става като се снабдите с всички материали и формуляри за кандидатстване, да се запознаете с всички условия и т. н. Информационния пакет можете винаги да изтеглите от интернет, за да се улесните с попълването. Трябва да обърнете внимание на условията за участие- дали имат изисквания за правителствени или неправителствени организации, научноизследователски и т. н., дали изискват партньорство с организации от срани членки на ЕС, в какви области се финансират проектите, както и размерите на финансирането и др. Освен това, трябва да сте сигурни, че искате да кандидатсвате, за да вземете решение за това.
  • 2. Разработване на европроекта- трябва да планирате работата си по подготовката на проекта и е най- добре да започнете отзад напред, а именно да започнете с крайната дата за представяне на самия проект и всичко друго до деня, в който да направите графика. Трябва да формулирате проекта- той да съдържа анализ на досегашната ви ситуация, да покажете целите си, задачите, дейностите, какви резултати очаквате и каква ще е жизнеспособността на проекта след неговото завършване и финансиране.

Основни стъпки при подготовката на европейски проекти:

  • Проучете детайлно изискванията за участие в програмата.
  • Анализирайте съществуващата ситуация в сферата, в която искате да осъществите проекта си.
  • Формулирайте целеви групи въз основа на целите и задачите.
    Разпределете добре конкретните дейности и ги разположете във времетраенето на европейския проект.
  • След това определете какви резултати очаквате. Накрая подгответе бюджета.

3. Окончателна подготовка и изпращане на цялостния пакет за участие в програмата.

Проверете дали всичко е попълнено правилно, графиките и схемите дали са поставени на точното място. Трябва да имате необходимия брой екземпляри, да комплектовате всички документи и да се изпратят. Повечето програми практикуват като изпращат уведомително писмо за полученото предложение и че то е регистрирано под определен номер, чрез който при необходимост можете да правите справки за вашия проект.

Ако блога ми ти допада, то абонирай се за публикациите в него

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *