Как кандидатствах по европейска програма

европейско финансиране
европейско финансиране

В тази статия ще прочете няколко съвета, чрез които ще добиете най- обща представа за това как да рзработите предложение за проект. Целта на тези съвети е да насочите вниманието си към подходяща организация за разраборването на един добър европроект. Винаги трябва да се съобразяавте с изискванията и формулярите на конкретната европейска програма.

За да се разработи един проект, трябва да преминете през няколко етапа:

Continue reading “Как кандидатствах по европейска програма” »