4 принципа на управление за по-добро строителство

Независимо дали се изпълнява строителство на еднофамилна къща, или се обновява стара  сграда, процесът преминава винаги през няколко фази. Ето защо във всичките фази е важно да се прилагат най-добрите принципи на управление.

Всички добри строителни фирми имат техническо ръководство, което изпълнява функциите да следи процеса по изпълнение на проекта директно на обекта. Без опитната ръка на строителния техник например, който да бъде заедно със строителната бригада, могат да се случат много неприятни неща, които да рефлектират върху крайния резултат.

Без значение какво строителство се изпълнява, строителната фирма винаги е движещата сила във всеки проект. След като плановете и проекта са в ръцете на строителната фирма, инвеститорът или собствениците, трябва да не се намесват с резки изисквания за промени или с някакви хрумвания, които никой не е готов да изпълни.

Вторият принцип е свързан с времето на изпълнение. Когато още в началото се правят плановете за строителство инвеститори и строителна фирма говорят за срока на изпълнение. Доброто ръководство може да определи разумните граници за всеки проект и след това да ги спази. Вътрешният контрол във фирмата спомага целия процес да върви по план.

Връзката между строителната бригада на място и ръководството се осъществяват чрез много добре изградена комуникация, която засяга задълженията и изискванията от ръководството на фирмата свързани с крайния резултат. С модерните технологии процесът може да бъде следен от по-далеч, но що се отнася до комуникацията, тя трябва да бъде изградена на много точни вътрешни правила и вътрешни канали за комуникация.

Правилното решение, правилното действие, правилният човек – всичко това е от приоритет на управленческото дело. По време на строителство възникват много сложни неща за изпълнение, които трябва да се направят по най-добрия възможен начин. Добрата вътрешна организация във фирмата и поемането на отговорност могат да разрешат всеки сложен строителен казус. Затова не се плашете когато предстои строителство, а намерете добра строителна фирма, която ще спазва най-добрите принципи.

Източник: http://zid-ko.com/

 

Ако блога ми ти допада, то абонирай се за публикациите в него

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *